Инструментът Youthpass

YouthpassYouthpass е инструмент за валидиране на обучителните резултати, придобити от участниците в проекти, финансирани от програма "Младежта в действие". Youthpass е част от стратегията на Европейската комисия за насърчаване на признаването на неформалното обучение.

Повече информация за Youthpass можете да намерите на: https://www.youthpass.eu/bg/youthpass/about/

Добавете коментар


Защитен код
Обнови