Проект + APL “По-гъвкави системи за ПОО"

APL-logoПо-голяма част от неформалното или самостоятелното учене, в смисъла на учене, което не е проведено от определена образователна или обучителна институция и обикновено не води до получаването на сертификат или удостоверение, не бива признато. Този факт има особено негативно отражение върху някои специфични групи като например жени, имигранти и безработни лица, тъй като може да намали възможностите им за намиране на работа.

С цел преодоляването на негативните ефекти от липсата на признаване на вече придобитите умения, през 2004 г. Европейският съюз приeма общи европейски принципи за валидиране на неформалното и самостоятелното учене – необходима рамка за насърчаване на съпоставимостта и приемането на съществуващите различия между държавите-членки, както и за възприемане и трансфериране на резултатите в различни условия и среда.

Проектът + APL прави крачка напред в това направление и има за основна цел да трансферира инструменти и иновативна методология за валидиране на неформално и информално учене, ползващи се с широко признат успех в Португалия, като идеята е те да бъдат въведени с помощта на групи от специалисти в ПОО в Германия, България, Испания, Италия и Полша.

 

Проектът е създаден в рамките на дейност Трансфер на иновации, секторна програма програма „Леонардо да Винчи“ и е съфинансиран от програмата "Учене през целия живот "на Европейската комисия, за да отговори на нуждите на европейския пазар на труда, определящ се с все по-сложни характеристики чрез увеличаване на потенциала и пригодността за заетост на служителите.

Полезността на проекта се основава на необходимостта от повишаване на модернизацията, качеството и гъвкавостта на европейските системи за ПОО чрез учители, обучители и специалисти на методологии, инструменти и компетенции за Признаване, валидиране и сертифициране на компетенциите.

Повече информация за проекта можете да намерите на http://www.plusapl.net/

Добавете коментар


Защитен код
Обнови