Институт за следдипломна квалификация

ISCИнститутът за следдипломна квалификация (ИСК) е отделение при Университета за национално и световно стопанство и има над 40 години традиции и опит в продължаващото обучение, професионалната квалификация и консултирането на български и чуждестранни граждани.

Валидиране на професионална квалификация, придобита чрез неформално и самостоятелно учене

На страницата на министерството на „Образованието и науката” са предоставени документи, добри практики и наръчник за валидиране на професионална квалификация, придобита чрез неформално и самостоятелно учене. Материалите са подготвени по проект „Нова възможност за моето бъдеще”. 

За повече детайли посетете страницата на министерството: http://validirane.mon.bg/?m=3

APL Community

The +APL Community has been developed for the Bulgarian community of teachers, trainers and professionals in the field of validation of prior learning. To see contents and materials, as well as to participate in discussions please visit the Bulgarian section of the website or follow this link: http://www.bg-da.eu/bg/apl-community-bg.

 

Thank you for visiting us!