Статии

За нас

“Българска агенция за развитие” (БАР) е сдружение в обществена полза, основано в София, България. Сдружението е създадено с цел да допринесе за регионалното развитие, както и да насърчи демократичните и интеграционни процеси в обществото.

За постигането на целите си, БАР съсредоточава своята дейност в области, свързани с настоящите политики на Европейският съюз: