Статии

Зелено развитие

Осъществяване на дейности, насочени към подобряване на качеството на въздуха и водите, намаляване изхвърлянето на вредни емисии, опазване на околната среда.