26.10.2019

BDA participated in a 5 day training event under the project TEC++US (Technology from everyone to everyone and each one of us, Project Nr.: 2018-1-PT01-KA201-047292).

21.09.2019

BDA took part in the REHACARE conference and project meeting under the project DISEMEX - Disability Employment (Proj. No. 2018-1-DE02-KA204-005223) .

20.06.2019

Българска агенция за развитие взе участие в последната среща по проект "Подкрепа за професионалното развитие на обучители, занимаващи се с имигранти" (SUMIGRE)". Проект No: 2017-1-TR01-KA204-045573, която се проведе в Будапеща, Унгария 20-21 юни 2019.

14.09.2019

BDA took part in the 3rd TPM under the project Improve digital competence in adult people IDCAP (Proj. No. 2018-1-PL01-KA204-051003).

14.06.2019

Българска агенция за развитие взе участие във втората мулти-национална страща по проект "Овластяване на учителите да задейства ученето чрез работа" (eWBL, Proj.No: 2018-1-IT01-KA202-006843), която се проведе в Мадрид, Изпания 13-14 Юни 2019г.