30.8.2017

COMPASS Образователни ресурси със свободен достъп!

28.08.2017

ИНТЕРНАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ “NETWORKING REFUGEES”

Българска агенция за развитие е домакин на четвъртата международна среща на партньорите по проекта „Мрежа за бежанци” (2016-1-AT01-KA204-016670), финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм Плюс.

24.07.2017

Working visit under the project 

„Employer Engagement in Design and Development of VET” (ED2-VET)

 

A working visit hosted by the Bulgarian Development Agency took place from 17 to 21 July. The project "Employers' Engagement in Creation and Development of Vocational Education and Training" (ED2-VET) includes partners of the Bulgarian Development Agency from Romania, Italy, Ireland, Cyprus and Greece.

27.07.2017

Международна среща по проект “Let’s overcome disabilities together against disasters”

2016-1-TR01-KA204-034345

През последната седмица на месец юли се проведе третата международна среща на партньорите по проектa “Нека превъзмогнем заедно безсилието срещу бедствия” в София с домакин Българска агенция за развитие. Седемте организации в проекта са представители от Турция , Чехия и Полша, както и Българска агенция за развитие – България.

24.07.2017

Работна визита по проект

„Employer Engagement in Design and Development of VET” (ED2-VET)

От 17 до 21 юли се проведе работна визита с домакин Българска агенция за развитие.В проектът „Работодателска ангажираност в създаването и разработването на професионално образование и обучение” (ED2-VET) участват партньори на Българска агенция за развитие от Румъния, Италия, Ирландия, Кипър и Гърция. Проектът изследва факторите, които определят обхвата и въздействието на ролята на работодателя в създаването на ПОО и цели да установи добри практики за споделяне.