27.07.2017

Международна среща по проект “Let’s overcome disabilities together against disasters”

2016-1-TR01-KA204-034345

През последната седмица на месец юли се проведе третата международна среща на партньорите по проектa “Нека превъзмогнем заедно безсилието срещу бедствия” в София с домакин Българска агенция за развитие. Седемте организации в проекта са представители от Турция , Чехия и Полша, както и Българска агенция за развитие – България.

 

На срещата се обсъдиха разработените материали до момента, както и следващите стъпки в работата между партньорите. Събитието се проведе в сградата на Български червен кръст. Участие взеха представители на Български Червен кръст и Главна дирекция „Противопожарна и гражданска сигурност” към Министерство на вътрешните работи.

Основната цел на проекта е разработването на достъпен обучителен материал, предназначен за хора с увреждания с цел осигуряване на достъп в системата за защитни мерки при бедствия и аварии.