29.06.2017

Национален семинар на тема „Иновативни програми за образование и обучение”

На 28 юни 2017 Българска агенция за развитие организира Национален семинар на тема „Иновативни програми за образование и обучение” в рамките на проект „Предприемаество за селските райони и социална итеграция – мрежа за консултиране и образование”  (ERA+) (2015-1-R001-KA202-015004).

 

 

На събитието присъстваха представители на Министерство на образованието, неправителствени организации,училища и университети и представители на общини. На събитието бяха представени резултати от проекта ERA+, както и бяха обсъдени новите аспекти на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.