24.07.2017

Работна визита по проект

„Employer Engagement in Design and Development of VET” (ED2-VET)

От 17 до 21 юли се проведе работна визита с домакин Българска агенция за развитие.В проектът „Работодателска ангажираност в създаването и разработването на професионално образование и обучение” (ED2-VET) участват партньори на Българска агенция за развитие от Румъния, Италия, Ирландия, Кипър и Гърция. Проектът изследва факторите, които определят обхвата и въздействието на ролята на работодателя в създаването на ПОО и цели да установи добри практики за споделяне.

 

В рамките на работната визита партньорите се срещнаха с представители на работодателски организации и институции в сферата на професионалното образование и обучение ,както и с представители на Националната агенция за професионално образование и обучение. На срещите бяха обсъдени добри практити за участието на работодателите при определяне на учебните програми.