30.8.2017

COMPASS Образователни ресурси със свободен достъп!

 

COMPASS NEWSLETTER #6
AUGUST 2017
COMPASS Образователни ресурси със свободен достъп!

След 2 години съвместна работа на 5 европейски страни проектът COMPASS приключи! Ние сме много горди да споделим с Вас резултатите от проекта!


Научете повече за всички образователни материали, с които да обучите консултанти по проекти за устойчиво преобразуване сега онлайн!

Резултатите от проекта COMPASS са свободни за използване, споделяне и адаптиране.

ПРОЕКТЪТ COMPASS В ЦИФРИ
  • 52 специалисти, обучени в 5 държави от ЕС
  • 80 -часов пилотен курс
  • 8 онлайн модула за обучение
  • 1 учебен курс
  • 1&методологически насоки за репликация на курса
  • 5 видеозаписа по казуси от различни държави
  • 10 разработени проекта за устойчиви конверсии
  • 5 национални и 1 общ доклад за анализ на контекста в сектора на устойчивото преобразуване
  • 2 доклада за анализ на перспективите за заетост и проучване на тенденциите в развитието на сектора
ЛЕКЦИОНЕН КУРС НА COMPASS В YOUTUBE

Интересувате ли се от придобиването на интердисциплинарни компетенции, за да станете консултант по проекти за устойчиво преобразуване?
Следвайте нашият лекционен курс в YouTube!

УЧЕБНА ПРОГРАМА ЗА КОНСУЛТАНТИ ПО УСТОЙЧИВО ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Питате се за какво е нашият курс?
Научете повече за структурата на курса и
съдържанието в учебната програма
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ПРЕПОДАВАНЕТО НА КУРСА

Интересувате ли се от  нашия курс?
Изтеглете нашите методологически насоки
Свържете се с нас на projectcompassinfo@gmail.com
ВИДЕО С ПРИМЕРИ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ
Примери на добри практики за реализирани проекти за устойчиво преобразуване от 5 държави държави.
Субтитри на английски, български, хърватски, немски, италиански, румънски.
The Paintbrush Factory - Conversion of a former factory to a contemporary art space, Cluj Napoca, RO
Художествената фабрика за живопис - превръщане на бивша фабрика в пространство за съвременно изкуство, Клуж Напока, Румъния
Mauergarten, Берлин, Германия
 
От кризата до устойчивия преход: Кооперативът в Мелфиняно, Италия
Преустройство на бившия военен комплекс в Копривница, Хърватия
Трансформиране на улични трафопостове в платна на изкуството в София, България
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ПРОСТРАНСТВА
Чудите се какъв пример за устойчиво преобразуване на публично пространство може да се направи във вашите градове?

Разгледайте предложенията на проекти за преустройство на пространства в Берлин, Клуж Напока, Рим, София и Загреб разработени от нашите участници в курса!
РЕЗУЛТАТИ НА БЪЛГАРСКИ, ХЪРВАТСКИ, НЕМСКИ, ИТАЛИАНСКИ И РУМЪНСКИ
Искате да използвате нашите продукти на други езици?

Достъп до всички продукти на проекта на още 5 европейски езика!
ДОКЛАДИ ЗА АНАЛИЗ НА АКТУАЛНИЯ КОНТЕКСТ

Бихте ли искали да научите повече за тенденциите в развитието на сектора на  екологичното преобразуванеи професионалните перспективи в Европа и България, Хърватия, Италия, Германия или Румъния?

Прочетете нашите доклади за анализ на актуалния контекст!
НАМЕРИ COMPASS В МРЕЖАТА
 
Copyright © 2017 Project Compass, All rights reserved.


Искате да промените начина, по който получавате тези имейли?
Можете да актуализирате предпочитанията си или да прекратите абонамента си от този списък.

Email Marketing Powered by MailChimp