Архивирани новини

Филтър
 • 15.01.2020

  BDA took part in the 8th transnational meeting under the project DISEMEX - Disability Employment Expert. The meeting took place in Lodz, Poland. During the meeting the progress of the project was discussed, as well as all task that needed to be done. 

 • 30.01.2019

  BDA had the pleasure to organize the 3rd project meeting under DISEMEX project. The meeting took place in Sofia, Bulgaria. Two best practices from Bulgaria were presented. 

 • 29.11.2019

  BDA took part in the second partnership meeting under the project DISEMEX. The meeting took part in Oradea, Romania from 28 to 29 of November 2019. 

 • 29.04.2019

  BDA took part in the 4rh project meeting in Izmir, Turkey under the project DISEMEX - Disability Employment Expert.

   

 • 28.09.2018

  BDA took part in the first kick-off meeting under the project DISEMEX - Disability Employment Expert.

  The meeting took place in Dusseldorf, Germany.

 • 11.02.2020

  BDA took part in the 2 transnational partner meeting (TPM) under the project Re.M.I.D.A. - Renewed Models for the Inclusion of Disadvantaged Adults" Proj.No.: 2019-1-IT02-KA204-063171 in Oradea, Romania 11-12 Feb 2020.

   

 • 23.01.2020

  БАР участва в стреща по проект "IDCAP - Подобряване на цифровите умения на възрастни хора" в Рига, Литва. 

  Повече за проекта можете да научите на неговия интернет сайт: https://idcap.eu

   

 • 26.10.2019

  BDA participated in a 5 day training event under the project TEC++US (Technology from everyone to everyone and each one of us, Project Nr.: 2018-1-PT01-KA201-047292).

 • 21.09.2019

  BDA took part in the REHACARE conference and project meeting under the project DISEMEX - Disability Employment (Proj. No. 2018-1-DE02-KA204-005223) .

 • 14.09.2019

  BDA took part in the 3rd TPM under the project Improve digital competence in adult people IDCAP (Proj. No. 2018-1-PL01-KA204-051003).

 • cheapest web host

  cheapest web host
 • cheapest web host

  cheapest web host
 • cheapest web host

  cheapest web host
 • cheapest web host

  cheapest web host
 • cheapest web host

  cheapest web host
 • 20.06.2019

  Българска агенция за развитие взе участие в последната среща по проект "Подкрепа за професионалното развитие на обучители, занимаващи се с имигранти" (SUMIGRE)". Проект No: 2017-1-TR01-KA204-045573, която се проведе в Будапеща, Унгария 20-21 юни 2019.

 • 14.06.2019

  Българска агенция за развитие взе участие във втората мулти-национална страща по проект "Овластяване на учителите да задейства ученето чрез работа" (eWBL, Proj.No: 2018-1-IT01-KA202-006843), която се проведе в Мадрид, Изпания 13-14 Юни 2019г.

 • 10.12.2018

  Bulgarian Development Agency took part in the kick-off meeting of the project "Empower Teachers to Trigger Work-Based Learning" (eWBL, Proj.No: 2018-1-IT01-KA202-006843). The partners discussed the objectives, timeline and tasks distribution. 

 • 07.11.2018

  BDA took part in the 4th project meeting of "Supporting the Professional Development of Migrant-related Educators" - SuMigre in London, UK 6-7 of November 2018.

 • 07.11.2018

  Българска агенция за развитие участва в 4 среща по проект "Supporting the Professional Development of Migrant-related Educators" - SuMigrе, която се проведе в Лондон, ОК 6-7 ноември 2018г. 

 • 23.10.2018

  Bulgarian Development Agency took part in the second kick-off meeting under the project “Florà: Handmade women across Europe ” an Erasmus+ project, Strategic Partnerships for adult education which took place 22-25 of October 2018. 

 • 30.04.2018

  From 23rd till 27th of April 2018 was held training in Sofia, Bulgaria under the project "Teaching Basic Digital Competences for Seniors" - DigiS.

 • 30.04.2018

  От 23 до 27 април 2018 се проведе обучение в София, България по проект "Преподаване на основни цифрови компетенции на възрастни" - DigiS.

 • 26.02.2018

  Bulgarian Development Agency took part in the kick-off meeting under the project“Florà: Handmade women across Europe”an Erasmus+ project, Strategic Partnerships for adult education which took place 21-23 February 2018. 

   

 • 26.02.2018

  Първа среща по проект "Flora" в Болония, Италия 19 - 23 Февруари, 2018. 

 • 01.03.2018

  Българска агенция за развитие взе участие във финалната конференция по проект "Запознаване с Европа", която се проведе на 1 март 2018г. в Брюксел, Белгия.

 • 01.03.2018

  Bulgarian Development Agency took part in the final conference under the project “Understanding Europe”, which took place on 1st of March 2018 in Brussels, Belgium.

 • 08.02.2018

  A team from Bulgarian Development Agency took part in the study visit to UK from 29 January  till 3 of February 2018 under the project ED2VET. During the visit we visited Hartpury College, Swindon College, City and Guilds, Association of Colleges, representatives of Federation of Awarding Bodies and Welsh awarding body.

 • 08.02.2018

  Екип от Българска агенция за развитие взе участие във визита за проучване във Великобритания, която се проведе от 29 януари до 3 февруари 2018г.

 • 25.01.2018

  From 23 to 24 of January 2018 was held a meeting under the project RUSDELA in Sofia, Bulgaria. 

 • 25.01.2018

  От 23 до 24 януари се проведе среща по проект RUSDELA в Софиа, България.

 • 22.01.2018

  Project SUMIGRE kicked off on 18-19 January 2018 in Izmit, Turkey

 • 22.01.2018

  Първа среща по проект "SUMIGRE" в Измит, Турция 18-19 януари 2018г.

 • 18.01.2018

  Bulgarian Development Agnecy took part in the kick-off meeting under the project "Teaching Basic Digital Competencies for Sceniours - DigiS". The meeting took place in Konya, Turkey.

 • 18.01.2018

  Българска агенция за развитие участва в първата среща по проект "Преподаване на основни цифрови умения за възрастни - DigiS". Срещата се проведе в град Коня, Турция.

 • 16.10.2017

  BDA took part in a study visit in Greece under the project ED2VET: "Employer Engagement in the Design and Development of Vocational Education and Training". More about the project you can find at its website: http://ed2vet.eu/ or in the Projects section of BDA'S website. 

 • 30.8.2017

  COMPASS Образователни ресурси със свободен достъп!

 • 30.8.2017

   

  COMPASS Online Educational Resources now in free access!

 • 28.08.2017

  ИНТЕРНАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ “NETWORKING REFUGEES”

  Българска агенция за развитие е домакин на четвъртата международна среща на партньорите по проекта „Мрежа за бежанци” (2016-1-AT01-KA204-016670), финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм Плюс.

 • 27.07.2017

  Международна среща по проект “Let’s overcome disabilities together against disasters”

  2016-1-TR01-KA204-034345

  През последната седмица на месец юли се проведе третата международна среща на партньорите по проектa “Нека превъзмогнем заедно безсилието срещу бедствия” в София с домакин Българска агенция за развитие. Седемте организации в проекта са представители от Турция , Чехия и Полша, както и Българска агенция за развитие – България.

 • 27.07.2017

  Международна среща по проект

  “Let’s overcome disabilities together against disasters” 

  2016-1-TR01-KA204-034345

   

  През последната седмица на месец юли се проведе третата международна среща на партньорите по проектa “Нека превъзмогнем заедно безсилието срещу бедствия” в София с домакин Българска агенция за развитие.

 • 24.07.2017

  Working visit under the project 

  „Employer Engagement in Design and Development of VET” (ED2-VET)

   

  A working visit hosted by the Bulgarian Development Agency took place from 17 to 21 July. The project "Employers' Engagement in Creation and Development of Vocational Education and Training" (ED2-VET) includes partners of the Bulgarian Development Agency from Romania, Italy, Ireland, Cyprus and Greece.

 • 24.07.2017

  Работна визита по проект

  „Employer Engagement in Design and Development of VET” (ED2-VET)

  От 17 до 21 юли се проведе работна визита с домакин Българска агенция за развитие.В проектът „Работодателска ангажираност в създаването и разработването на професионално образование и обучение” (ED2-VET) участват партньори на Българска агенция за развитие от Румъния, Италия, Ирландия, Кипър и Гърция. Проектът изследва факторите, които определят обхвата и въздействието на ролята на работодателя в създаването на ПОО и цели да установи добри практики за споделяне.

 • 29.06.2017

  National Seminar on "Innovative Education and Training Programs"

  On June 28, 2017 the Bulgarian Development Agency organized a National Seminar on "Innovative Education and Training Programs" within the framework of the Rural Entrepreneurship and Social Integration - Consultation and Education Network (ERA +) project (2015-1-R001- KA202-015004).

 • 29.06.2017

  Национален семинар на тема „Иновативни програми за образование и обучение”

  На 28 юни 2017 Българска агенция за развитие организира Национален семинар на тема „Иновативни програми за образование и обучение” в рамките на проект „Предприемаество за селските райони и социална итеграция – мрежа за консултиране и образование”  (ERA+) (2015-1-R001-KA202-015004).

 • 18.06.2017

  FINAL MEETING ON COMPASS PROJECT

   The work on the two-year Competence for Agencies involved in Sustainable Conversion of Buildings (COMPASS) (2015-1-HR01-KA204-013111), funded by the European Commission under Erasmus Plus, is finalized.

 • 18.06.2017

  ФИНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ COMPASS

  Приключва работата по двугодишният проект Компетенции за агенции, занимаващи се с устойчиво преобразуване на сгради (COMPASS) (2015-1-HR01-KA204-013111), финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм Плюс.

 • 15.05.2017

  INTERNATIONAL MEETING ON THE PROJECT   “NETWORKING REFUGEES ” 

  Тhe third international meeting of the partners of the project " Networking refugees" (2016-1-AT01-KA204-016670),  funded by the European Commission under the Erasmus Plus program, was held from 10 to 13 of May.

 • 15.05.2017

  ИНТЕРНАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ “NETWORKING REFUGEES”

  От 10 до 13 май се проведе трета международна среща на партньорите по проекта „Мрежа за бежанци” (2016-1-AT01-KA204-016670), финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм Плюс.

 • Last days to register for the online course on sustainable conversion, part of the COMPASS project

   

  Last days to register for the COMPASS online course on sustainable conversion. We are waiting for your CVs and cover letters. You can send your applications to our email info@bg-da.eu until 20.10.2016.

  https://www.facebook.com/events/318835558476402/

 • 08.09.2016

  BDA took part in the first Multiplier Event under COMPASS project in Cluj-Napoca, Romania. The meeting of the partners is scheduled for th enxt two days.

 • 24.08.2016

  BDA streamed LIVE webinar on 24th of August 2016 about the social platform developed under SOLE project. The recorded video from the webinar can be found here: https://www.youtube.com/watch?v=OLKzXAu6oRY

 • 08.07.2016

  BDA organized the meeting of the H2020 project In-Business-Growth in Sofia, Bulgaria. More about the project you can read at our website here: http://www.bg-da.eu/en/projects/2015en/ibg-en

 • 10.06.2016

  BDA took part in the INCUB project meeting in Ireland. More about the project you can find at our website here: http://www.bg-da.eu/en/projects/2014en/incubmenu-en.

 • 06.06.2016

  BDA held two workshops with young students in one of the Sofia schools on Finacila literacy under the FLY project. More about the project you can read at our website: http://www.bg-da.eu/en/projects/2014en/flymenu-en or the project webste: http://fly-project.eu/

 • 31.05.2016

  BDA organized a workshop with university students for financial literacy under the FLY project. 

  More about the project you can read at our website: http://www.bg-da.eu/en/projects/2014en/flymenu-en or the project webste: http://fly-project.eu/

 • 14.05.2016

  BDA took part in the final conference under the SOLE project in Valencia, Spain. More about the project you can lear at our website: http://www.bg-da.eu/en/projects/2014en/solemenu-en or at the project website: https://www.sole-social.com/

 • 05.05.2016

  BDA took part in the second meeting under the H2020 project IN-Business-Growth in Faro, Portugal. More about the project you can find here: http://www.bg-da.eu/en/projects/2015en/ibg-en

 • 28.04.2016

  BDA took part in the second meeting under ERA+ project at Izmit, Turkey. Expect more soon about the project and its activities. 

 • 31.03.2016

  BDA took part in the meeting in Thessaloniki, Greece under the CRE8VIE project. More about the project you can read soon at our website. 

 • 17.03.2016

  BDA took part in the meeting under the FLY project in Bucharest, Romania16-17 March 2016. More about the project you can read at our website: http://www.bg-da.eu/en/projects/2014en/flymenu-en or the project webste: http://fly-project.eu/

 • 29.01.2016

  BDA organized a meeting under the SOLE project in Sofia, Bulgaria 28-30 Jan 2016. More about the project you can read in our website under Projects/2014 or at https://www.sole-social.com/

 • 25.01.2016

  BDA organized a meeting under COMPASS project in Sofia Bulgaria that took place on 25-26th of January 2016. More about the project you can read at the project website: http://projectcompass.jimdo.com/

 • 26.11.2015

  Българска агенция за развитие участва в първа среща по проект CRE8IVE в Рим, Италия.

 • 05.10.2015

  Българска агенция за развитеи участва в първа среща по проект COMPASS в Загреб, Хърватия. 

 • 25.09.2015

  Българска агенция за развитие участва в последната конференция по проект BIOINNO. 

  Повече за проекта може да се прочете на неговата интернет странциа: bioinno.eu или на сайта на БАР в секция Проекти/2013BIOINNO.

 • 22.09.2015

   

  Bulgarian Development Agency is one of the partners in DIAMEE project along with partners from Finland, Spain, Slovenia, Ireland and Lithuania. Thanks to our partners we can provide you with the short movie, describing the project and its outcomes. 

  You can find the video material here.

  Follow us for more information about BDA and our projects. 

 • 18.08.2015en

  Bulgarian Development Agency participated in the last meeting of the DIAMEE project in Hämeenlinna, Finland. The meeting contained several events such as workshops and a final conference. 

  During the final conference, all of the partners from Spain, Finland, Lithuania, Ireland, Slovenia and Bulgaria participated with a speech, regarding the impact of the DIAMEE methods and their use. 

  Here you can find a video material, describing the activities during the two- day meeting. 

  You can find more information about the project and the dialogical methods on DIAMEE web page : http://diameeproject.com/

 • 18.08.2015

  Българска Агенция за Развитие участва в последната среща по проекта DIAMEE, която се проведе в Хаменина, Финландия. Срещата бе съставена от няколко отделни компонента, сред които семинари и финална конференция.

  По време на финалната конференция, всички партньори от Испания, Финландия, Литва, Ирландия, Словения и България участваха посредством кратка реч, описваща влиянието на DIAMEE методите и тяхната употреба.

   

  Тук можете да намерите видео материал, описващ дейностите, по време на двудневната среща.

  Можете да намерите повече информация за проекта и диалогичните методи на уеб страницата на DIAMEE :  http://diameeproject.com/

 • 09.08.2015

  БАР ще участва във финалната конференция по проекта HCoDe в Барселона, Испания.

  Проектът насочва вниманието към развитие на здравните компетенции и различните модели за подобряване на здравословния начин на живот. Всички материали са достъпни на български език.

  Очаквайте повече информация скоро. 

 • 10.08.2015

  БАР участва във финалната конференция по проекта DIAMEE в Хамелина, Финландия.

  По време на конференцията участват партньори от 6 държави. 

 • 04.05.2015

     БАР участва в първа среща по проекта SOLE в  Линц, Австрия на 27 – 29 април. Дейностите за проекта бяха разгледани и договорени между парньорите. Повече за проекта може да намерите на меню ПРОЕКТИ/2014/SOLE.

 • 04.05.2015

   SOLE logoБАР участва в първа среща по проект SOLE в Линц, Австрия 27-29 април 2015г. На срещата бяха обсъдени задачите и дейностите по проекта и бе постигното съгласие между партньорите за тяхното изпълнение. Повече за проекта можете да намерите на меню Проекти/2014/SOLE

   

 • 04.05.2015

   SOLE logoБАР участва в първа среща по проекта SOLE в  Линц, Австрия на 27 – 29 април. Дейностите по проекта бяха разгледани и договорени между парньорите. Повече за проекта може да намерите на меню ПРОЕКТИ/2014/SOLE.

 • 29.04.2015

    Започна оценката на обучителните материали, подготвени по проекта “Web Based Training tools for Health and Safety”. Проектът има за цел да се подобрят здравословните и безопасни условия на труд на работното място, чрез използването на онлайн обучителни курсове и обучителни материали за последователното увеличаване на здравословните и безопасни условия на труд на работното място.

 • 21.04.2015

  LLP       

  Започна онлайн обучителният курс за развитие на бизнес комуникативни умения и писане. Курсът е част от проекта Effective Writing and Communication (EWC). Проектът е финансиран по програма на ЕС “Учене през целия живот” , секторна програма “Леонардо Да Винчи” , дейност “ Трансфер на иновации.

 • 16.04.2015

  fly-brandБАР участва във втора среща по проекта "Финансова грамотност за теб - FLY) в град Линц, Австрия. Повече за проекта можете да намерите на меню: Проекти/2014/FLY.

 • 19.03.2015

  БАР участва в среща по проект DIAMEE. Срещата се проведе в Мадрид, Испания на 19-20 март 2015г. Повече за проекта можете да намерите на меню ПРОЕКТИ/2013/DIAMEE.

 • 26.02.2015

  БАР участва в среща по проект H-CoDe в Анкара, Турция. По време на срещата бяха обсъдени дейностите по проекта. Дейностите за втората година на преокта, също бяха обсъдени и договорени между партньорите. Повече за проекта можете да намерите на меню ПРОЕКТИ/2013/H-CoDe.

 • 22.09.2014

  From 15th till 19th of September 2014, Bulgarian Development Agency took participation in the second crash course for young entrepreneurs under the project BIOINNO. The course was held in Viterbo, Italy.  In the training students from Italy, Belgium and UK took place.

  More information about the project can be found at its website: http://bioinno.eu.

   

 • 13.08.2015

  На 10 август 2015 Българска Агенция за развитие участва във финалната конференция по проекта DIAMEE в Хаменлина, Финландия. Проектът е насочен към развитието на диалогични компетенции в полза на предприемачеството.

   DIAMEE  e двугодишен проект, изграден с подкрепата на Европейската Комисия. В този период, всеки един от партньорите полага усилия за изграждането на поредица от диалогични методи в подкрепа на предприемачеството. Посредством употребата на тези модели, разговорът се развива по реципрочен начин, предоставяйки равна изява на всеки един от участниците. 

  Поредица от тестове и обучения бяха разработени от партньорите по време на проекта. Използвайки различни целеви групи от сферата на предприемачеството, те събраха необходимата обратна информация и приложиха диалогичните модели на практика.

  По време на срещата, партньорските организации от Финландия, Испания, България, Ирландия, Словения и Литва представиха своите идеи за ползата от диалогични методи в предприемачеството и какво познание са придобили през последните 2 години по време на развитието на проекта.

   

  Повече информация за срещата можете да намерите на тази страница.

 • 9-10.03.2014

  На 9 и 10-ти март 2014 г. Българска агенция за развитие проведе обучителен семинар за партньори и фасилитатори в рамките на проекта “Партньорска оценка” на Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в ПОО (EQAVET) в София, България. След получаване на поканата, както и информация за семинара, много експерти в областта на ПОО проявиха голям интерес и желание за участие в обучението, като 18 от тях – директори на гимназии и техникуми, учители и представители на читалища – взеха участие в семинара.

  Първоначално, обучителите Деница Топчийска и Нина Гетова въведоха участниците в процедурата за Партньорска оценка и Сферите на качество, както и нейните фази, основни принципи и предимства, а след това започнаха с детайлни презентации за фазите на оценката, последвани от практически упражнения, предоставяне на обратна връзка и групови дискусии. Участниците имаха също така възможността да разгледат и приложат инструментите на Партньорската оценка в хода на обучението.

  Списък с имена на хората, получили сертификати по обучение на тема „Партньорска оценка“ в рамките на проект „Партньорска оценка в рамките на Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в ПОО“;

  1. Маргарита Кирилова Игнатова
  2. Мариела Спасова Велинова
  3. Лина Любомирова Стойчева
  4. Невянка Димова Цанева
  5. инж.Славка Илиева Иванова
  6. Николай Иванов Николов
  7. Мариета Апостолова Георгиева
  8. инж. Звезда Георгиева Пеева
  9. Теменужка Енчева
  10. Иван Стефанов Панайотов
  11. инж. Стела Йорданова Лалова
  12. Наталия Тодорова Рускова
  13. Добри Стефанов Маргенов
  14. Любка Стоянова Йорданова
  15. Мария Божковска
  16. Иванка Колева
  17. Светла Николова Данаилова
  18. Цветана Христова Кулина
  19. Инж. Диана Ангелова Иванова

 • 9-10th of March, 2014

  On 9th and 10th of March, 2014 Bulgarian Development Agency held a Peers and Facilitators Training Workshop under the project Peer Review for EQAVET in Sofia, Bulgaria. After receiving the invitation and information about the workshop, many experts in VET showed great interest and willingness to participate in the training, and 18 of them, including high school principals, teachers, and community center chairmen took part in the workshop.

  First, trainers Denitza Toptchiyska and Nina Getova introduced participants in the Peer Review procedure and Quality Areas, as well as its phases, basic principles, and advantages, and then started with detailed presentations of the phases followed by practical exercises, feedback and group discussions. Participants also had the chance to examine and apply the Peer Review tools during the training.

 • 20.02.2014

  Българската Агенция за развитие организира обучение по проект „Подпомагане създаването на европейска рамка за осигуряване на качество чрез партньорска оценка в сектора на професионалното образование и обучение “. Проектът се осъществява с подкрепата на Европейската комисия в рамките на програма „Учене през целия живот“ от партньорски организации от Франция, Швеция, Гърция, Полша и България. 

  Обучението има за цел да предостави теоретични познания и практически умения за провеждане на Партньорска оценка (Peer review). Партньорската оценка е иновативна методология за осигуряване на качеството в образователните и обучителните организации, чието прилагане се подкрепя от Европейската комисия.

  Обучението е насочено към учители, обучители, директори и мениджъри на образователни/ обучителни институции и специалисти в сферата на формалното и неформалното образование.
  Обучението ще се проведе на български език. Участниците в обучението ще получат сертификат, както и възможността да се включат в международна мрежа на експерти в областта на системите за оценка на качеството и по-специално по методологията „Партньорска оценка”. То ще бъде напълно безплатно за участниците и ще се проведе на 9 и 10 март 2014 г. на адрес: гр. София, бул. Джеймс Баучер 76 (сградата на БЧК) , зала Вашингтон.

 • 25.11.2013

  Bulgarian Development Agency took part in the kick-off meeting of the BioInno project in Viterbo, Italy on 21-22 November 2013.

  The goal of BIOINNO is to develop an accelerated route to entrepreneurship education to ready the next generation of talents to turn vision into reality. Besides, BIOINNO proposes an innovation transfer model between Industry and Academia to foster a bi-directional flow of knowledge, research and innovation. 

  BIOINNO  will olso provide the educational prerequisites needed to enable students to develop their own ideas and build self-confidences, and to foster the successful birth and development of innovation-driver ventures in Europe.

  More information for the project you can find on: http://bioinno.eu/


 • 30.11.2013

  На 19-ти Ноември 2013 Европейският парламент даде одобрението си за „Еразъм+“ — новата програма на ЕС в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, която ще стартира през януари. Целта на програмата е да се подобрят уменията и пригодността за трудовия пазар и да се подпомогне модернизацията на системите на образование и обучение и на дейностите, насочени към младежта. Продължителността ѝ е седем години, като предвиденият бюджет възлиза на 14,7 милиарда евро1, което е с 40 % повече от сегашния размер на средствата. Над 4 милиона души ще получат подпомагане, благодарение на което да се обучават и работят, включително като доброволци, в чужбина: 2 милиона студенти в системата на висшето образование, 650 000 учащи се в системата на професионалното образование и чиракуващи, както и над 500 000 души, които отиват в чужбина по линия на младежки програми за обмен или като доброволци. Студентите, които планират да завършат пълна магистърска степен в чужбина и за които рядко се отпускат национални стипендии и заеми, ще могат да се възползват от нова схема за гарантиране на заеми, която ще се управлява от Европейския инвестиционен фонд. Чрез „Еразъм+“ също така ще се предостави финансиране за работещите в системите на образованието и обучението, за специалисти, работещи с младежи, както и за партньорства между университети, колежи, училища, предприятия и организации с нестопанска цел.

  За повече информация: 

  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1110_bg.htm

 • 30.11.2013

  Erasmus+, the new EU programme for education, training, youth and sport, due to begin in January, was approved on 19th November 2013 by the European Parliament. Aimed at boosting skills, employability and supporting the modernisation of education, training and youth systems, the seven-year programme will have a budget of €14.7 billion1 - 40% higher than current levels. More than 4 million people will receive support to study, train, work or volunteer abroad, including 2 million higher education students, 650 000 vocational training students and apprentices, as well as more than 500 000 going on youth exchanges or volunteering abroad. Students planning a full Master's degree abroad, for which national grants or loans are seldom available, will benefit from a new loan guarantee scheme run by the European Investment Fund. Erasmus+ will also provide funding for education and training staff, youth workers and for partnerships between universities, colleges, schools, enterprises, and not-for-profit organisations.

  For more information:

  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1110_en.htm

 • 15.12.2013

  Bulgarian Development Agency took part in the kick-off meeting of the H-Code project in Marburg, Germany on 18-19 October 2013. 

  In the project participate partners from 7 European countries: Germany, Spain, Belgium, Bulgaria, Poland, Turkey and Slovenia. The project is based on the experiences of the Multilateral Project “50Fit – Employability and health precaution for long-term unemployed people 50 plus. Identified reasons of unemployment and barriers for the (re-)entering to the labour market are various health problems.  

   

   

 • 15.12.2013

  Българска агенция за развитие взе участие в първата среща по проекта H-Code, която беше проведена в Марбург, Германия на 18 и19 октомври 2013 година.

  В проекта участват партньори от седем европейски страни: Германия, Испания, Белгия, България, Полша, Турция и Словения. Проектът се основава на опита на предходния многостранен проект "50Fit - Пригодност за заетост и превенция на здравето на продължително безработните хора над 50 години" поради факта, че някои от причините за безработица и бариери за въвеждане/връщане на пазара на труда са различни здравословни проблеми.

 • 12.11.2013

  On 5th and 6th of November 2013 Bulgarian Development Agency participated in the 3th meeting of the project +APL in Cham, Germany. During the meeting the project progress was evaluated and various tasks were accomplished. Action plan for the next months was discussed and accepted by all the partners.

 • 12.11.2013

  На 5-ти и 6-ти Ноември 2013г. Българската агенция за развитие взе участие в третата среща по проект +APL, проведена в гр. Хам, Германия. На срещата беше оценен напредъка по проекта и бяха извършени различни задачи. Партньорите също обсъдиха и приеха плана за работа за следващите месеци.

 • 21.02.2013

  Българска агенция за развитие участва в 4-та среща по проект TIKCI в Атина, Гърция от 21 до 22 февруари 2013г. По време на срещата бяха завършени различни задачи и бе приет план за работа през следващите месеци. Повече детайли ще бъдат даден в секция Проекти/TIKCI.

 • 19.06.2013

  Българска агенция за развитие участва в 3 дневен семинар обучение в Vught, Холандия по проект BPL. Нашият тим беше обучен и подготвен за пилотнотот обучение, което ще се проведе в София, България на 23-25 септември 2013.

   

 • 26.09.2013

  From 23th to 25th of Septembeer 2013, under project Big Picture Learning (BPL) a training was held in Sofia, Bulgaria. Trainers from Netherlands Mr. Peter van der Baan and Mrs. Nele te Braake trained professionals from Bulgarian schools into the philosophy, attitude and practice of the innovative teaching and learning in schools called “Big Picture Learning”. More about the project and the meeting you can find at the project section of our site or the project’s website:

  www.leonardo-bpl.eu

 • 26.09.2013

  От 23 до 25 септември 2013г., по проект Big Picture Learning (BPL) бе проведено обучение в София, България. Обучителите от Холандия г-н Peter van der Baan и г-ца Nele te Braake обучиха професионалисти от Български училища във филоцофията, нагласите и практиката на иновативния метод за преподаване и обучение наречен “Big Picture Learning”. Повече за проекта можете да намерите в секцията проекти на нашия сайт или на сайта на проекта:


  www.leonardo-bpl.eu

 • 25.09.2013

  На 25 септември 2013г. Българска аганция за развитие проведе конференция посветена на проекта Y.U.S.S. в София, България. Участниците бяха информирани за проекта, неговите цели и извършените дейности, както и за постигнатите резултати. Показаният интерес от страна на професионалисти от българските училища подсказва, че резултатите от проекта ще бъдат използвани и в бъдеще за посрещане на трудностите, които срещат младите хора при постъпване на работа веднага след завършване на образованието си.

 • 25.09.2013

  On 25th of September 2013 Bulgarian Development Agency held a dissemination conference about the project Y.U.S.S. in Sofia, Bulgaria. The participants were informed about the project, its aims and work done, as well as with the results achieved. Interest shown among professionals from Bulgarian schools suggests that the project and it’s outcomes will be used in the future for addressing the difficulties young people met when targeting their first job after completion of school.

 • 19.06.2013

  Bulgarian Development Agency participated in a 3 day training in Vught, Netherlands under the project BPL. Our team was trained and prepared for the pilot training to be held in Sofia Bulgaria on 23-25 September 2013.

   

 • 21.02.2013

  Bulgarian Development Agency participated in the 4th meeting of the project TIKCI in Athens, Greece from 21st to 22nd of February 2013. During the meeting various tasks were accomplished and plan for the next months was accepted. More details will be given in the section Project/TIKCI.

 • 22.01.2013

  BPL kick-offBulgarian Development Agency participated in the kick-off meeting of the Big Picture Learning (BPL) project in Vught, Netherlands.

  About the BPL project 

  With the exeption of The Netherlands, the Big Picture Learning (BPL) concept is relatively new for the project partners in Ireland, Bulgaria, Romania and Turkey.

 • 17.12.2012

  Bulgarian Development Agency participated in the final meeting and conference of the project GETIR that took place in Timisoara, Romania 17-18th of December 2012. 

  Video extracts from the final conference are shown bellow. 


 • 28.09.2012

  Call for the "Cooperation" Programme, Seventh Framework Programme

 • 26.09.2012

  Call for support to European associations under the "Jean Monnet" Programme

   

 • 12.09.2012

  Call to support organizations in the youth field
 • 31.08.2012

  Call for proposals ‘Europe for citizens’ programme

 • 16.08.2012

  "Do not abandon a child" Grand procedure

   
 • 13.08.2012

  Call for proposals under the Lifelong Learning Programme

   

 • 27.07.2012

  Call for support information measures on EU agricultural policy

   

 • 24.07.2012

  HERCULE II — TRAINING PART Call for proposals

 • 10.07.2012

  Proposals under the Seventh Framework Programme

   

 • 09.07.2012

  Call for proposals under the MEDIA Mundus programme

 • 06.07.2012

  Call for projects within "Energy efficiency and green economy" Programme

 • 04.07.2012

  BDA hosted a round table organized in connection with the activities previewed in the "TRANSFAIR" project

   

 • 04.07.2012

  Call for proposals "Youth in Action"  Programme

   

 • 27.06.2012

  Call for Projects encouraging innovation and quality

   

 • 27.06.2012

  Call for proposals for information centers "Europe Direct"

   

 • 22.06.2012

  Call for proposal - Grants to political foundations at European level

   

 • 21.06.2012

  Call for European cooperation in science and technology 

   

 • 20.06.2012

  Call for proposals under the "Marco Polo" Programme

   

 • 31.05.2012

  Entrexplorer meeting Sofia 31.05-01.06 2012Two days working meeting will be held on 31.05.2012 and 01.06.2012 of the project Entrexplorer. The partners will discuss progress and workflow of the project. The initial goal of the project  - development of a game for teaching/training entrepreneurs is undergoing and results so far are exiciting. 

  The official webpage of the project is : http://www.entrexplorer.com, where the game can be previewed. 

 • 25.05.2012

  Meeting in Sofia, Bulgaria in the frames of the project BROWNTRANS. 

 • 18.05.2012

  Call "Information and Communication Technologies" under the Seventh Framework Programme

 • 17.05.2012

  Bulgarian Development Agency hosted a regular partnership meeting part of the two-year project funded by the European Commission GETIR.

   

 • 17.05.2012

  Proposal for Support to Youth Workers’ Mobility

   

 • General Assembly Meeting 28.05.2012

  Bulgarian Development Agency calls for a General Assembly meeting of memebers on 28th of May 2012. More information can be found in the invitation here! 
 • 09.05.2012

  Bulgarian Development Agency participated in a regular partnership meeting part of the two-year project funded by the European Commission EUROENT.

   

 • 27.04.2012

  Call for projects to support people with disabilities

 • 23.04.2012

  Call for proposals under the Artemis Programme

   

 • 20.04.2012

  Call for support for career development of teachers in universities

 • 20.04.2012

  Call for proposals: Training of national judges in EU Competition Law

 • 20.04.2012

  Calls for projects under the "ESPON 2013"

   

 • 19.04.2012

  Call for "Improving management systems in universities" Programme
 • 17.04.2012

  Call for proposals Preparatory action in the field of sport

 • 11.04.2012

  Call for support for international distribution of European films

   

 • 06.04.2012

  Call for "Help at home" project proposals

 • 04.04.2012

  Call for proposals for the updating of curriculum in higher education

   

 • 28.03.2012

  Call for support for implementation of pilot projects under the MEDIA 2007 Programme

 • 28.03.2012

  Call for support to Video on Demand and Digital Cinema Distribution

 • 26.03.2012

  Bulgarian Development Agency participated in a regular project meeting, part of the two-year project TIKCI included in the European programme "Leonardo da Vinci - Transfer of Innovation", in Porto, Portugal.
 • 19.03.2012

  Bulgarian Development Agency participated in a regular meeting part of the YUSS project, that took place in Bastia, Corsica, France.

 • 16.03.2012

  Call for the "Youth in the World" programme - Cooperation with countries other than the neighboring

 • 16.03.2012

  Call for proposals under the LIFE + programme

 • 15.03.2012

  Call for proposals under the "Erasmus for young entrepreneurs" programme

 • 15.03.2012

  Invite concerning the "People" programme, part of the Seventh Framework Programme

 • 13.03.2012

  TRANSFAIR focus group

 • 08.03.2012

  Call for proposals under the European Refugee Fund

 • 08.03.2012

  Bulgarian Development Agency participated in a regular meeting part of the INTOUCH project, in Arras, France.
 • 08.03.2012

  Call for support for international distribution of European films

 • 17.02.2012

  Call for proposals for improvement of the central government

 • 17.02.2012

  Call for support of municipal administrations

 • 15.02.2012

  Call for University Charter "Erasmus" 2013
 • 13.02.2012

  Call for training in the MEDIA 2007 Programme 

 • 10.02.2012

  Bulgarian Development Agency took part in the first meeting of the BROWNTRANS project in Bratislava, Slovakia. 

 • 03.02.2012

  Call for projects "Concept test" under the Seventh Framework Programme

   

 • 03.02.2012

  Call for the Framework Programme for Competitiveness and Innovation

 • 03.02.2012

  Call for proposals for the "Safer Internet" Programme

   

 • 02.02.2012

  Call for joint European Metrology Research Programme
 • 27.01.2012

  Call for proposals for Entrepreneurship Education

 • 20.01.2012

  Call for European Cooperation in Science and Technology (COST) Programme

 • 19.01.2012

  Call for proposals for "Qualification and Employment Promotion" Programme

 • 18.01.2012

  Call for proposals for the Euratom nuclear research and training
 • 17.01.2012

  A call for "People" and "Cooperation" Programmes, part of the Seventh Framework Programme for Research

 • 16.01.2012

  Покана по "Сътрудничество" и "Капацитети" към Седма рамкова програма за научни изследвания

 • 23.12.2011

  Bulgarian Development Agency participated in the kick-off meeting of the project TransFAIR in Aarchus, Denmark.

 • 03.01.2012

  fdfdhgfjhgkg

  gdgfhjjh

 • 22.12.2011

  Покана за проекти за електронните форми зa обучение във висшето образование

 • 22.11.2011

  На 22.11.2011 ще бъде проведен обучителен семинар по проект "DeTaes: Digital Education trough Adult Learners EU- Enlarement Stories" от програмата Leondardo da Vinci.

 • 21.11.2011

  На 21.11.2011 се проведе обучителен семинар по  проект "Неформално учене в общността" по програмата Leondardo da Vinci.

 • 24.10.2011

  Обявена е покана "Съфинансиране на регионални, национални и международни програми" (Cofunding of Regional, National and International Programmes) с цел професионално развитие на изследователи. Поканата е по специфична програма "Хора" на Седма рамкова програма за научни изследвания.
 • Покана по програма "Хора" към Седма рамкова програма

  Обявена е покана за проектни предложения в рамките на схемата "Стипендии Мария Кюри за професионална интеграция" (Marie Curie Career Integration Grants). Поканата е по  специфична програма "Хора" на Седма рамкова програма за научни изследвания.
 • 13.10.2011

  Open call for the program "Ideas" to the Seventh Framework Programme
 • 13.10.2011

  Open call for the program "Ideas" to the Seventh Framework Programme
 • 12.10.2011

  Bulgarian Development Agenci has started active prerapartion for the incominig call under LLL Programme.

 • Testing Vasimir

  Testing 4 vasimir. Sreshta petak 
 • 19.05.2011 Alice

  От 16 до 18 май 2011 г. в София, България се проведе заключителната среща по проекта "Обучение за възрастни в областта на организирането на кулурни събития" (ALICE).

   

 • 21.01.2011

  EU Call for proposals - PRINCE 2010 

   Objectives

  General objective of this Call for proposals is to raise awareness about benefits and challenges of current EU enlargement towards the Western Balkans, Turkey and Iceland by involving key stakeholders, multipliers and media professionals and by stimulating people-to-people encounter.

   

 • 19.01.2011

  EU Call for proposals under Atlatis programme: Actions for Transatlantic Links and Academic Networks in Training and Integrated Studies 

   

 • 11.01.2011

  Call for proposals for "Support for the commercialization of innovative products, processes and provision of innovative services" under the Operational Programme "Competitiveness of Bulgarian Economy" 2007-2013 
 • 21.12.2010

  Call projects in support of the network of researchers EURAXESS under the "People ofthe Seventh Framework Programme for Research.

 • 20.12.2010

  Call for proposals under the "Europe for Citizens" 2007-2013.

   

 • 09.12.2010

  The training "Management of volunteers", provided by the Bulgarian Development Agency withing the project "3rdSector", was successfully completed on 8th December 2010.

 • 07.12.2010

  От 28.11.2010 до 02.12.2010 в Севиля, Испания се проведе трета партньорска среща по проекта A.L.I.C.E. 

 • 06.12.2010

  Proposals to the European Return Fund
  Ministry of Interior announced a call for proposals under the scheme to grant "Special (goal-oriented) programs of the Migration Department, NGOs and / or international organizations with experience in the voluntary return".
 • 30.11.2010

  Call for proposals for "Support for the creation and development of business incubators, co-financed by the Operational Programme" Competitiveness of Bulgarian Economy 2007-2013 ".
  Aim
  The main purpose of this call is to help create new and develop existing business incubators in Bulgaria.

 • 23.11.2010

  Call for proposals to the European Refugee Fund. 
  Aim
  The Fund supports the efforts of Member States in receiving refugees and tackling the consequences of this. 

 • 22.11.2010

  Call for projects in support of the European Research Area

  Portuguese Foundation for Science and Technology (Fundação para a Ciência ea Tecnologia) announced the start of the program Welcome II - "Promoting the return of researchers at the European Research Area, co-funded under the Marie Curie actions under the Seventh Framework Programme for Research.

 • 12.11.2010

  Call for proposals of the Advanced Investigator (ERC Advanced Grants) Specific Programme "Ideas" of the Seventh Framework Programme for Research.

 • 10.11.2010

  Call for proposals with the support of the European Return Fund in order to "develop a program of counseling and rehabilitation through a dedicated network of state institutions and NGOs.

 • 27.10.2010

  Call for proposals under the Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking Third Call  The European Commission has published a call for under the Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking Third Call. 
  The Innovative Medicines Initiative (IMI) is a public-private partnership aiming to improve the drug development process. The European Commission's Seventh Framework Programme contributes EUR 1 billion to the IMI research programme.  

   

 • 01.11.2010

  2011 European Charlemagne Youth Prize Competition is now open!´´

  The European Charlemagne Youth Prize´´ aims to encourage the development of European consciousness among young people, as well as their participation in European integration projects. 

 • 22.10.2010

  Open call for proposals "Cofunding of Regional, National and International Programmes" aimed at professional development of researchers under the "People" of the Seventh Framework Programme for Research.

   

 • 01.09.2010

  Call for proposals — EACEA/21/10 — Structural support for European public policy research organisations and think tanks and for civil society organisations at European level — ‘Europe for Citizens’ programme, Action 2, Measures 1 and 2 — 2011

   

 • 17.08.2010

  For second consecutive year the "European Enterprise Awards" competition gives a chance to Bulgarian projects in support of small businesses to win the European award for entrepreneurship.

   

 • 29.07.2010


  Call for proposals is open under Action 2 of the Erasmus Mundus programme. The program aims at cooperation between European universities and universities in third countries in the Southern Mediterranean, Central Asian Republics and the Western Balkans. 

   

 • 29.07.2010

  Call for proposals is open for cooperation between European experts and those from third countries in terms of mutual benefit for the European audiovisual sector and participating third country within the MEDIA Mundus Program (2011 - 2013 г.)   

   

 • 23.07.2010

  In "3dSector.eu" section on agency website Newsletter for the 3dSector.eu project for June  2010 is available. You can find information about the current activities and also next steps related to project development.
 • 23.07.2010

  In "3dSector.eu" section on agency website Newsletter for the 3dSector.eu project for June  2010 is available. You can find information about the current  activities and also next steps related to project development.
 • 21.07.2010

  European Commission releases additional 205 million euro for scientific and research projects on environmental protection.

   

 • 16.07.2010

  In "BDA Documents" section on agency website our Newsletter for June and July 2010 is available. There you can find information about current activities of Bulgarian Development Agency, and open calls for project proposals.
 • 16.07.2010

  В раздел "БАР документи" на интернет сайта на агенцията вече е достъпен нашият нов бюлетин за юни и юли 2010 г. В него може да намерите информация за актуалната дейност на Българска агенция за разитие, както информация за отворени покани за набиране на предложения за проекти.
 • 16.07.2010

  На сайта на Българска агенция за развитие вече е достъпен нашият нов бюлетин за юни и юли 2010г.
 • 16.07.2010

  На сайта на Българска агенция за развитие вече е достъпен нашият нов бюлетин за юни и юли 2010г.
 • 30.06.2010

  The World Bank provides funding for Non-governmental and civil society organizations

 • 24.06.2010

  Meeting under the project TEACC will be held in Sofia, Bulgaria on 29th of June 2010. More about the meeting can be found at the dedicated page under project TEACC.

 • 03.05.2010

  BDA have participated in a meeting of the 3rdSector.eu project  in Kusadasi, Turkey.

   

 • 17.02.2010

  Feedback from the TEACC course organized is received.

   

 • 09.02.2010

  Bulgarian Development Agency continues its work on the 3rdSector.eu project.

 • 24.01.2010

  TThe course for couches have been succefuly compleated. All participants have been awarded with certificates. More at the course page.

 • 18.01.2010

  The course for trainers have been succefuly compleated. All participants have been awarded with certificates. More at the course page.

 • 11 Dec 2009

  Course for coaches starts on 12th of December 2009. The course for trainers starts on th enext day 13th of December 2009. Venue for both courses is the Guest house of the Technical University of Sofia. More information can be obtained from the course page.

 • 28.10.2008


  Bulgarian Development Agency organizes a seminar "Participation of the non-governmental sector in EU programmes". The seminar aims with the support of Bulgarian and international experts to present and discuss the opportunities for the non-governmental sector organizations to participate in the programmes funded by EU. The agenda of the seminar, as well as the date and place of the event and the participation form will be published on the web-site of BDA.

 • 25.11.2009

  25.11.2009

  Bulgarian Development Agency organizes a course"Training for trainers and coaches for employees in call and contact centres". More information can be found the the course page.