07.03.2023

Българска агенция за развитие присъства на последната среща по проект YouAble [ Проект No: 617687-EPP-1-2020-1-MK-EPPKA2-CBY-ACPALA] в Бишкек, Киргизстан! Работим по цели за устойчиво развитие, дигитален маркетинг, устойчиво развитие и други теми от интерес за партньорството с колеги от Северна Македония, Киргизстан, Узбекистан, Казахстан и България.

YouABLE Bishkek 1

YouABLE Bishkek 2

19.01.2023

Българска агенция за развитие участва в началната среща на проекта A3Learning в Матосинхос, Португалия. Проектът ще се стреми да разработи усъвършенствани и съобразени със смесени модели на обучение за образование, които могат да се използват както във формалните, така и в неформалните образователни процеси. Ще работим с училища в страните партньори, а от българска страна ще работим със 122 ОУ „Николай Лилиев“.

A3Learning-Portugal 2A3Learning-Portugal 1

16.01.2023

Българска агенция за развитие взе участие във 2-ро LTTA (Дългосрочни обучителни дейности)  по проект TEC++US2.0 в Шчечин, Полша. Говорихме за начините за валидиране на формалното и неформалното образование и обучение в България и страните партньори по проекта: Португалия, Испания, Италия, Румъния, България, Гърция, Словения и Полша.