25.01.2018

От 23 до 24 януари се проведе среща по проект RUSDELA в Софиа, България.

 

Партньорите от Гърция, Испания, България, Италия, Португалия и координаторът от Унгария се срещнаха и дискутираха напредъка по проекта, нуждите и следващите стъпки. БАР предстви пилотното обучение проведено през месец октмври 2017г. Останалите партньори също представиха техните пилотни обучения, както и получените коментари от участниците. Повече за проекта можете да намерите в секцията Проекти на нашия интернет сайт.