16.01.2023

Българска агенция за развитие взе участие във 2-ро LTTA (Дългосрочни обучителни дейности)  по проект TEC++US2.0 в Шчечин, Полша. Говорихме за начините за валидиране на формалното и неформалното образование и обучение в България и страните партньори по проекта: Португалия, Испания, Италия, Румъния, България, Гърция, Словения и Полша.