19.01.2023

Българска агенция за развитие участва в началната среща на проекта A3Learning в Матосинхос, Португалия. Проектът ще се стреми да разработи усъвършенствани и съобразени със смесени модели на обучение за образование, които могат да се използват както във формалните, така и в неформалните образователни процеси. Ще работим с училища в страните партньори, а от българска страна ще работим със 122 ОУ „Николай Лилиев“.

A3Learning-Portugal 2A3Learning-Portugal 1