Отворени образователни ресурси (OER) с материали на английски, български, и други европейски езици.

Образователните материали са разработени със съдействието на Българска агенция за развитие.