Партньори

\"Instituto

Instituto Luigi Sturzo (Италия)

Основаният през 1951 г. институт „Luigi Sturzo” е културна фондация, отдадена на съхранението и валоризацията на културното наследство. Институтът осъществява обучителни дейности и изследвания в полето на историята, социологията, политиката и икономиката. 

Интернет страница:http://www.sturzo.it

\"Medienkompetenz\"

Europaeisches Zentrum fuer Medienkompetenz GmbH (Германия)

Главната цел на организацията е насърчаването на медийната грамотност и съответстващите й консултантски услуги на политическо ниво. Различните целеви групи са адресирани чрез широк спектър от дигитални медийни проекти, целящи очертаването на възможностите, които предоставят новите медийни канали на всички слоеве от обществото.

Интернет страница:www.ecmc.de

\"Yale

Yale College of Wrexham (Великобритания)

Изтъкнатият великобритански колеж Yale College of Wrexham е основно познат с постиганите от него изключителни постижения в областта на висшето образование. Неговите впечатляващи резултати състоянието на техническите му съоръжения привлича над 14 000 студенти годишно да придобият уменията, от които ще се нуждаят по време на тяхното последващо образование и професионален живот. 

Интернет страница:http://www.yale-wrexham.co.uk/

\"Modern

Modern Didactic Center (Литва)

Центърът оперира в полето на предоставянето на образование за възрастни. Неговите основни целеви групи са учителите, училищните специалисти и обучители на възрастни. Основните дейноти, осъществявани от центъра са свързани с: развитието на иновативни въвеждащи и поддържащи обучителни програми, разработка на учебни материали, консултантска помощ, организиране на конференции и други обучителни събития.

Интернет страница:www.sdcentras.lt

\"BDA\"

Българска агенция за развитие (България)

“Българска агенция за развитие” (БАР) е сдружение в обществена полза, основано в София, България. Сдружението е създадено с цел да допринесе за регионалното развитие, както и да насърчи демократичните и интеграционни процеси в обществото.За постигането на целите си, БАР съсредоточава своята дейност в области, релевантни към настоящите политики на Европейският съюз.

Интернет страница:www.bg-da.eu

\"Anthropolis\"

Anthropolis Anthropological Public Benefit Association (Унгария)

Anthropolis Association е непечеливша организация, насърчаваща културните и визуални антропологически изследвания и социално развитие. За постигане на целите си сдружението организира културни събития, конфернеции, разработва образователни и изследователски програми и документални филми, публикации по теми, сързани с културния пелативизъм, културното многообразие и социалните въпроси. 

Интернет страница:www.anthropolis.hu

\"Degder

Denizli Eğitim Gönüllüleri Derneği (Турция)

Denizli Eğitim Gönüllüleri Derneği е международна неправителствена организация, ситуирана в Денизли, Турция. Нейната цел е да осигури възможности за учене в междукутурна среда, които да подпомогнат за развитието на знания, умения и разбиране между хората като средство за постигане на по-мирен свят.

Интернет страница:http://www.degder.org/