BIOINNO

Целта на проекта BIOINNO е да ускори обучителния процес по предприемачество, така че следващото поколение, притежаващо някакви таланти, да бъде подготвено да реализира в действителност своята професионална визия. Освен това BIOINNO предлага модел за трансфер на иновации между промишлеността и академичните среди с цел насърчаване на  двупосочния поток на знанието, научните изследвания и иновациите.

В допълнение, поради международното сътрудничество в научните изследвания и образованието, които отскоро вървят заедно с развитието на информационните и комуникационни технологии, предложеният модел предвижда мобилността на студенти и преподаватели между институциите-партньори, като се отчитат икономическите, политическите и културните съображения.

BIOINNO ще осигури и образователни условия, необходими за това студентите да развиват собствените си идеи и да изградят самоувереност, както и за да се насърчи успешното създаване  и развитие на иновации, задвижващи предприятията в Европа.

Това ще бъде постигнато по време на двадесет и четири месечното участие и сътрудничество в образователната сфера от пилотната фаза, благодарение на получаването на елитни студентски и следдипломни квалификации, интензивен курс, стаж, онлайн и офлайн мрежа, ден на отворените врати (от англ. enterprise day), състезание за бизнес план и системи за стимулиране, както и кратки състезания (от англ. elevator pitch competition).

Проектът ще разработи платформа (с името BIOINNO2GO, която ще подкрепи  цялостния обучителен процес с различни разширени ИКТ и мултимедийни инструменти).