Проект EWC

EWC е двугодишен проект по програмата "Учене през целия живот" и секторната програма "Леонардо да Винчи" - дейност "Трансфер на иновации". Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. CMTProoptikiLtd, Гърция е кандидатстващата организация, отговорна за координирането и изпълнението на целите на проекта EWC.

Много от необходимите меки (социални) умения като професионално писане, комуникативни умения и умения за работа в мрежа на английски език липсват на младите служители и предприемачи в малки и средни предприятия в Европа. В своята стратегия “Европа 2020” ЕС призна това предизвикателство пред международната конкурентоспособност на МСП и пред бъдещата пригодност за заетост на младите хора на глобализирания пазар на труда. Проекти като "Европейската къща на предприемачите", върху чиято основа настоящият проект надгражда, са брилянтна отправна точка за справяне с тези предизвикателства. Но повечето програми, предназначени за развиване на уменията за писане и комуникация днес са неструктурирани и труднодостъпни за младите професионалисти.

Изградена е мрежа от опитни МСП, консултанти, партньори от социалната сфера и обучители в рамките на програмата “Учене през целия живот”, по бизнес консултиране и изграждане на професионални мрежи, която има за цел да разработи и тества иновативен обучителен курс на основата на ИКТ по бизнес писане и комуникация за млади служите и предприемачи, насърчавайки по този начин международната конкурентоспособност и пригодността за заетост. Също така тази мрежа ще разработи и разпространи стратегически насоки и препоръки за МСП, за организациите на работодателите, за организациите и обучителите, предоставящи висше образование и ПОО, желаещи този курс да бъде включен в рамките на формалните обучителни програми, развитие на умения & практики за оценяване. Изграждането на онлайн платформа ще увеличи прозрачността на техните умения и постижения по бизнес писане и комуникация, както и ще насърчи работните предложения към обучаващите се (стажантите) и идеите за обмен между различните бизнес сътрудничества.

Обучаемите се очаква да подобрят техните ключови компетенции по владеене на език, писане и комуникация, да подобрят тяхната времева ефективност, изграждане на работно доверие, търговски сделки и проценти на безвъзмездна помощ, за да се подкрепят техните бизнес и бъдещи кариерни перспективи. МСП и обучители от цяла Европа се очаква да се възползват от участие в такъв курс за развитие на техните компетенции и практики за оценяване, учебни планове и програми. Очаква се също така вземащите решения в Европа да се възползват от успеха на мрежата за изпълнение на стратегията “Европа 2020” и Зелената книга "Предприемачество в Европа".

Цели на проекта:

  • да се насърчи творческото мислене (креативност), конкурентоспособността, работоспособността и развитието на предприемаческия дух;
  • да се подпомогне разработването на иновативно съдържание на основата на ИКТ, на услуги, обучителни техники и практики за учене през целия живот.

Пригодността за заетост, конкурентоспособността и развитието на предприемачески дух ще се постигне чрез разработването и тестването на обучителен курс по професионално писане, комуникация и работа в мрежа на английски език за младитеслужители и предприемачи в МСП чрез международни дейности в мрежи. Творческите умения ще бъдат подобрени чрез разработване на онлайн платформа, където обучаващите ще могат да публикуват статии (онлайн списание) и да обменят идеи за бизнес и сътрудничества чрез дискусионни форуми.

Партньорството ще разработи интегрирана рамка на ИКТ за обучение по професионално писане, комуникация и изграждане на бизнес мрежа, която обхваща (1) курс за електронно обучение с интерактивни педагогически инструменти (клипове, игри, тестове за самооценка и т.н.), (2) социална платформа (вестник, форум за обсъждане на бизнес идеи, страници на потребителски профил, където обучаващите се ще могат да качват/ публикуват техните собствени презентации, видео материали, статии и публикации и т.н.)

 

 Повече за проекта можете да намерите на неогвия интернет сайт: http://effectivewriting.eu/