FLY

fly-brand                erasmus

Причината за създаването на проекта е ниското ниво на финансова грамотност сред европейските граждани. Покачващата се уязвимост сред индивиди и домакинства, се превръща в сериозен проблем. Една от крачките към неговото превъзмогване е решението, взето от Комисията, за създаване на серия от национални стратегии, целящи да развият нивото на управлението на личните финанси сред хората и домакинствата.

Целта на ФГТ е да повиши нивото на финансова грамотност и да насочи вниманието към последствията, причинени от липса на лично управление на финансите. Основната иновативност е вградена посредством широк, равен, обективен и устойчив подход към главните проблеми, посочени от комисията, относно ролята на публичните и частно заинтересовани страни по отношение на финансовата грамотност.

Обектите, целите и дейностите на проекта са:

1. Обективни и всеобхватни- целевите групи са избрани внимателно, включвайки ученици със средно и висше образование, както и възрастни
2. Отговарящи на националните стратегии за финансово образование
3. Координация
4. Мониторинг и оценка
5. Дейностите са основани на истинските нужди на целевите групи
6. Адресирани главно посредством интернет или лично

Повече за прокета можете да намерите на неговия сайт: http://fly-project.eu

 

Роля на Българска Агенция за Развитие:

Допринася чрез своя изследователски опит, както и чрез своя опит в професионалното и образователно обучение. Агенцията е отговорна и за изготвянето на плана за разпространение.

Партньори в FLY:

1.Valero s.r.o. (ръководител на проекта)

Valero е частен доставчик на образователно обучение и услуги, създаден през 2008г. Седалището му се намира в Прага, Чехия и дейностите му са разпрострени из цялата страна, отговаряйки на нуждата от образователни услуги в други региони.

Уебсайт: www.kongrespark.cz

2. Crystal presentations Ltd

Crystal е творческа Агенция за дигитални услуги/ малко или средно предприятие, със седалище в централната част на Великобритания, с опит в образованието и обучението на Острова и в Европа, още от създаването си през 1982.

Има обширен опит в сферата на европейските проекти в области като: Междукутлурното общуване за предприемачи, в образователните услуги отвъд океана (ESOL), Основни умения, Учение за семейството и на работното място, Образователни и Обучителни програми, изучаването на езици, както и обучение през целия живот.
Crystal presentations печелят награди за уебсайт, платформи, продукти и материали за електронно обучение. Те се използват за постижения в образованието и на работното място из цяла Великобритания на всяко едно ниво- от основно образование до следдипломни квалификации.

Уебсайт: www.crystalpresentations.com

3. TK Formazione Srl

Tk Formazione е организация, специализирана в сферата на образованието за възрастни и професионалното и образователно обучение, основана във Флоренция през 1992. Изготвя и осъществява Обучителни курсове, съобразени с нуждите на териториалните икономически нужди и пазара на труда.
На европейско ниво TkF се кооперира като координатор и партньор с огромна мрежа от партньори, участващи в различни проекти, финансирани от Европейската комисия и предоставящи курсове на международно ниво. Международната сфера на Tk Formazione се нарича Tk World.

Уебсайт: www.tkformazione.it


4. JOHANNES KEPLER UNIVERSITAT LINZ UNIVERSITY OF LINZ JOHANNES KEPLER UNIVERSITY OF LINZ JKU

JKU е Университет от Горна Австрия с широка дейност от технически и социално икономически програми и силна връзка с регионални и международни индустриални партньори. JKU има около 20.000 студенти, специализирани в сферата на икономиката, правото и компютърните науки. Свързан е силно с регионалните технологии и услуги, груповите инициативи и притежава силна връзка с най-голямата регионална банка, както и със стоманената и химическа промишленост.


5. Bulgarian Development Agency

BDA е организация с идеална цел, основана в София, България. Организацията се занимава с дейности с публично значение, съсредоточавайки се към проблеми, свързани с регионалното развитие, иновациите, постигане и въвеждане на Европейските цели, като същевременно се подпомага социалното положение в страната.

Website: bg-da.eu

5. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

POLITEHNICA University of Bucharest (PUB), е основан през 1886 и към момента е най-големият технически университет в Румъния, с около 23 000 студенти, 3300 нает персонал, 1800 временно заети и 900 студента със следдипломна квалификация.

POLITEHNICA University of Bucharest съдържа образователни програми от всички технически сфери, с изключение на социалното инженерство и аграрните науки. . Университетските програми предлагат различни видове образование от компютърни програми и роботика, до предприемачество, бизнес инженерство и управление. Всичките специалности са оценени с най-висока оценка (А) от Акредитиращото тяло и заема първа или втора позиция в националната университетска ранглиста в своите категории.

Уебсайт: http://www.pub.ro