Let’s overcome disabilities together against disasters

Проект “Нека превъзмогнем заедно безсилието срещу бедствия”

 

„Нека превъзмогнем заедно безсилието срещу бедствия” е двугодишен проект (2016-2018) , финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм  Плюс. Страните партньори са Бълграия , Турция , Чехия и Полша. Партньорството се състои от седем организации – Eskisehir Provincial Directorate of Disaster and Emergency (Турция) , Anadolu University (Турция) , University of Social Sciences (Полша) ,  Turkish Red Crescent Association Eskişehir Branch (Турция) , Handy Club Ostrava (Чехия) and Българска агенция за развитие (Бълграия) .

Това е проект за образование и осведоменост , който е подчинен на факта , че хората с увреждания са подготвени за рискове при бедствия и аварии , като се разработи достъпен приложим модул за обучение за хора с увреждания , укрепване на мобилността на хората с увреждания в случай на бедствие и укрепване на капацитета на обслужващия персонал.

Основната цел на проекта е разработването на достъпен обучителен модул за бедствия, предназначен за хора с увреждания, който предвижда, че хората с увреждания са интегрирани в системата за управление на бедствия и аварии и допринасят за реализирането на собствената си сила в случай на бедствие и повишават обществената осведоменост, за да се предприемат защитни мерки за хората с увреждания срещу рисковете от бедствия.

Проектът е от значение за попълването на липсата по отношение на инвалидността при бедствия и аварий, като осигурява на хората с увреждания положителна дискриминация в процеса на достъп до възможности и дава насоки на обществото и организациите на местно, национално и международно равнище.

Резултати от проекта са Модул с дистанционна форма на обучение, Модул за практическа симулация и Наръчник:

1- Модул с дистанционна форма на обучение: Модул с дистанционна форма на обучение, електронно обучение, включва въпроси, свързани с обучението за информираност при бедствия, защитни и превантивни дейности, правилните форми на поведение при бедствия и аварии за хора с увреждания. Модулът ще бъде достъпен до хората с увреждания чрез електронна платформа. Този модул е достъпен за хора с увреждания по всяко време.

 

2- Модул за практическа симулация:Това се отнася за ученето чрез практикуване в ежедневието. Ще бъдат подготвени сценарии за бедствия и аварии, а хората с увреждания ще симулират и практикуват сценария. За да учат правилни форми на поведение при бедствия и аварии, насоките ще бъдат представени съобразно този начин.

 

3- Наръчник: Това е по отношение на дейностите по проекта. Насоките ще включват въпроси и цели на проекта, процес на подготовка на проекта, примерни реализации и истории на постиженията.

 

Това е проект ERASMUS + KA2 Стратегическо партньорство в областта на образованието за възрастни ,координиран от Eskisehir Provincial Directorate of Disaster and Emergency, Турция. Проектът стартира през 2016г. и приключва през 2018г.