RUSDELA

Проект „Устойчиво развитие на селските райони за актьори на местно ниво” - "RUSDELA"

 

Устойчиво изграждане на капацитет на местните участници и вземащите решения е двугодишен проект (2016-2018), финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм  Плюс. Партньорството се състои от седем организации - Butterfly Development (Унгария) , BULGARIAN DEVELOPMENT AGENCY( България) , MEDITERRANEAN AGRONOMIC INSTITUTE OF CHANIA (Гърция), Mancomunitat de la Ribera Alta (Испания), Mas Franch S.C.C.L. ( Испания), SOCIEDADE PORTUGUESA DE INOVACAO - CONSULTADORIA EMPRESARIAL E FOMENTO DA INOVACAO S.A. (Португалия), CONSORZIO MATERAHUB INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE (Италия) .

Налична е широко достъпна информация за устойчивото развитие, но това са или обща информация за широката общественост, или специализирани учебни планове за формално образование от ниво детска градина до ниво университет. Неформалното образование, специално предназначено за вземащите решения, работещи в тяхната общност, което се състои от специализирани знания, не съществува.

Целта на RUSDELA е да предостави интердисциплинарни знания на тези селски общности чрез хората, вземащите решения, ключовите фигури и гражданското общество. Информацията за устойчивостта е налична и в момента, но фрагментирана, а академичният тип знания трябва да се трансформира, за да отговори на практическите предизвикателства, пред които е изправена целевата група в ежедневната си работа. Другата цел е да се подобри благосъстоянието на селските общности чрез техните ръководители.

Проектът трябва да се осъществява в международен мащаб, тъй като южните и източните части на Европа имат сходни характеристики и срещат подобни проблеми, когато става въпрос за устойчиво развитие на селските райони: например селскостопански традиции; географско изключване от икономически модерни центрове; натрупани недостатъци от различни исторически и икономически причини; бедност и безработица.

Чрез осигуряване както на теоретични, така и на практически знания за устойчиво развитие директно в работната сфера на селските общности, местните общини ще ускорят местното използване на устойчиви практики. Проектирахме иновативен проект, за да отговорим на сегашната нужда за преминаване от идеята за "неограничен растеж" към тип "развитие", който обръща внимание и на обществени, екологични и икономически въпроси.

Целеви групи и участници

Основна целева група (чрез семинари):

Местните участници от малките общности в неравностойно положение, посветени на устойчивото развитие: кметове, членове на градския съвет, ръководители на местни неправителствени организации, работници, специалисти за развитие на страните-партньорки.

Вторична целева група (чрез мини конференции и пътеводители):

Местните участници в малките общности, ключови фигури на развитие: кметове, членове на градския съвет, ръководители на местни неправителствени организации, неправителствени организации, занимаващи се с обучение на възрастни за устойчиво планиране, обучители на възрастни от всички европейски страни.

 

Това е проект ERASMUS + KA2 Стратегическо партньорство в областта на образованието за възрастни ,координиран от Pro-Cserehát , Унгария. Проектът стартира през 2016г. и приключва през 2018г.