Understanding Europe

Проект “ Запознаване с Европа ”

 

Запознаване с Европа(UE) е двугодишен проект (2016-2018), финансиран от Европейската комисия по програма Еразъм Плюс. Партниращите страни са Австрия, Германия, Румъния, Белгия и Полша. Консорциумът на партньорството се състои от осем организации – Българска агенция за развитие ( България), DIE WIENER VOLKSHOCHSCHULEN GMBH (Австрия),  UNIVERSITAET KLAGENFURT (Австрия), EU WAREHOUSE (Белгия), Hamburger Volkshochschule (Германия), Sprachendienst Konstanz (Германия), ASOCIATIA NEVO PARUDIMOS (Румъния) и Instytut Tolerancji (Полша).

Проектът има за цел да се премахнат информационните дефицити като се задвижат образователни процеси и в допълнение се изучава местния език в нов модул на обучение, състоящ се от две части, като първата е „Запознаване с Европа - Ръководство за европейско гражданство " и втората  „Запознаване с Германия / Австрия / Полша / Румъния / България / Белгия - Ръководство за немско / австрийско / българско / полско / румънско/ белгийско гражданство ".

Целите на проекта са да се придобият познания за Европа като принос към успешна интеграция на бежанците в европейските общества, модул за обучение относно Европа като част от учебния процес на езика на приемащата държава и успешната интеграция и приемане на имигрантите и бежанци в европейските общества. Всички партньори участват в образователни предложения за бежанци и основно образование. Съществуващите местни мрежи ще бъдат укрепени и обогатени чрез разработването на новия модул за обучение.

 

Това е проект Еразъм+ KA2 Стратегическо партньорство в областта на образованието за възрастни ,координиран от VHS Wien, Австрия. Проектът стартира през 2016г. и приключва през 2018г.