TEC++US 2.0

TECUS2.0 Logo

Проектът TEC++US 2.0 е разработен като част от програма ЕРАЗЪМ+ и е съфинансиран със средства от ЕС.

Това е продължението на проекта TEC++US, който се проведе през 2018-2020 г.

TEC++US - е основан в рамките на проекта ERASMUS+ и произтича от стратегията на Европейската комисия 2020, има за цел да насърчи „растеж и работни места за текущото десетилетие, с акцент върху интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж като средство за преодоляване на структурни недостатъци в европейската икономика, подобряване на конкурентоспособността и производителността и осигуряване на устойчива социална пазарна икономика.

Нашата основна цел беше да създадем транснационален инструмент, който улеснява научаването на полезни основни думи/изрази/въпроси за децата през първата седмица на адаптация в нова страна или при придобиване на езикови умения в основно училище. Надяваме се, че след тази седмица, използвайки приложението, потребителят ще придобие повече речник от това, което е налично в приложението, поради простия факт, че хората ще влязат в активен разговор с други хора с помощта на приложението, ще асоциират наличните думи по-бързо и ще започне да ги асоциира с нови думи чрез директно взаимодействие с езика. Този инструмент ще служи не само на училището при изучаването на нов език, но също така, когато е необходимо, в подкрепа на мобилността на гражданите между страните от Европейския съюз, използвайки логиката на концепцията за универсален дизайн.

Повече за проекта на сайта му: https://www.tec4everyone2us.eu