STEMS – Подкрепа на учители и персонал в мотивирането на възрастни учащи

С цел подобряване на настоящото недостатъчно участие на възрастните в обучението в страните партньори и
в цяла Европа трябва да предоставим възможности за висококачествено образование и да идентифицираме основните бариери
които възпрепятстват участието и постоянството на възрастните в ученето. Целта на проекта е да адресира
проблеми и трудности и да отговори на нуждите на доставчиците на образование за възрастни и възрастните учащи се.
Целта на проекта е да допринесе за:
- увеличаване на участието на възрастните в обучението
- изискванията на възрастните учащи се за предоставяне на качествено образование, което предлага необходимата подкрепа и взема предвид
нуждите на учащия акаунт
- нуждите на доставчиците на образование за възрастни от учители и персонал, оборудван с необходимите компетенции,
стратегии и инструменти за мотивиране и ангажиране на възрастни учащи, както и за поддържане на техните
постоянство в ученето.

Project partners:

Nevelok Haza Egyesulet, Унгария - координатор

Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Хърватия - партньор (www.dante-ri.hr/)
СНЦ Българска агенция за развитие, България- партньор (bg-da.eu)
Association Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente Timisoara, Румъния - партньор (www.cpip.ro)
AKLUB CENTRUM VZDELAVANI A PORADENSTVI, Чехия - партньор (www.aklub.org)