Проекти свързани с информационните технологии

  • Управление на знанието
  • Техническа помощ при технологичен трансфер
  • Идентифициране на крайните потребители
  • Осигуряване на информация и проучване на потребителските нужди

 

БАР осигурява консултантски услуги и техническа помощ за проекти, свързани с информационните технологии. Това включва идентификация и анализ на потребителските нужди, подготовка на техническа спецификация за изпълнение на проекти, свързани с информационните технологии и техническа помощ за управление на проекти.