11.04.2022

БАР участва във втория LTTA в Палермо, по проект Придобиване на иновативни методи на преподаване EDU-TEC. Изучаваме виртуална реалност, разширена реалност и други технологични решения, които могат да подобрят учебния процес. Очаквайте още.

Palermo Apr2022-2