Архивирани новини

SOLE

Специфична отворена учебна среда (SOLE) е двугодишен (2014-2016) проект, финансиран от Европейската Комисия по програма Еразъм Плюс.

Резултати:

  • SOLE социална мрежа
  • Ядро на педагогически подход
  • Видео с природни процеси и екотуризъм
  • Видео с геопарк


Роля на Българска агенция за развитие:

- Член на Съвещателния борд по контрол на качеството на проекта SOLE

- Проверка на Наръчник за контрол на качеството и препоръки

- Подготвя тестовете и докладите по измерване на качеството и съответствието с целите на проекта

- Подпомага партньорството по отношение на качеството. Свързва се с външния оценяващ при необходимост.

- Производство на листовки и брошури за разпространение.

- Създаване на Наръчник за контрол на качеството и препоръки

- Преговаря в случаите на конфликт

- Член на Финансовия съвет на проекта SOLE.

Партньори:

1.Centro Especifico de Educación a Distancia (CEEDCV) (Испания) (ръководители на проекта)

Уебсайт: http://ceedcv.edu.gva.es

2. Berufsfoerderungsinstitut Oberoesterreich (Австрия)

"BerufsförderungsinstitutOberösterreich (BFI)" е един от най-големите институти за професионални и образователни обучения в Австрия, предлагайки над 4000 обучения и образователни курсове на година, посещавани от около 60 000 души. BFI е институция, която покрива изискванията на 21 век на пазара на труда. Тя се превръща в най-големият водач на пазара на всички способи за завръщане на пазара на труда, предоставяйки втора възможност за образование, за здравни, социални и други видове обучения, свързани с конкретна работа в сферата на услугите. Предлага интегриран спектър от образования и обучения, покривайки всички сфери на квалификация, включително и университетски дипломи, както и за професионални и трудови кандидатури, осигурявайки предимство за индивидуални обучителни курсове/семинари и за организации, компании и специално заинтересовани страни.

Уебсайт : http://www.bfi-ooe.at/bfiweb/

3. Krosno State College (Полша)

4. Ural State Pedagogical University (Русия)

Ural State Pedagogical University е част от водещите педагогически университети в Русия. Той е водещ педагогически университет в региона на Урал, център на науките, образованието и културата.USPUсе занимава с фундаментални и приложни изследвания във всеобхватни направления, свързани с психологията и педагогиката, свободните изкуства и изследването на природата. Днес USPU води многостранни научни и академични сътрудничества, основани на базата на академичен обмен, ръководейки научните дейности и публикуването на резултатите от тях.Участва в обмяната на опит в учебния (преподаване) процес, подготовка и издаване на учебни помагала, организиране и участие в международни конференции, семинари и изложби.

5. Bulgarian Development Agency

BDAе организация с идеална цел, основана в София, България. Организацията се занимава с дейности с публично значение, съсредоточавайки се към проблеми, свързани с регионалното развитие, иновациите, постигане и въвеждане на Европейските цели, като същевременно се подпомага социалното положение в страната.

Website: bg-da.eu

6. Geodata (Италия)

7. Il GECO (Италия)