Партньори пo проект InTouch

Centre for Flexible Learning, община Söderhamn (Швеция)

Centre for Flexible Learning е център, предоставящ всички типове обучение на възрастни, професионално и дистанционно обучение в община Söderhamn. Центърът разполага с над 60 служители и предлага над 700 учебни дисциплини от основно образование до по-висока професионална квалификация на университетско ниво.

Интернет страница: www.cfl.soderhamn.se

 

Kaunas University of Technology, Факултет по икономика и управление (Литва)

Факултетът по икономика и управление на Kaunas University of Technology е водещият център за изучаване на икономикс и менидьмънт в Литва. Факултетът предоставя бакалаварски и магистърски програми в областта на икономикса и мениджмънта. Той също така организира последващо обучение за специалисти в съответствие с предлаганите магистърски програми. 

Интернет страница: www.ktu.lt

 

Exemplas Holdings Limited (Великобритания)

Exemplas е неправителствена обучителна организация с офиси в Хатфийлд и Лондон. Организацията разполага с голямо разнообразие от експерти в широк набор от дисциплини, насочени към повишаване на представянето и успеха. Те включват организационно развитие, лидерство, обучение и развитие, управление на промяната, предприемачество и много други. 

Интернет страница: www.exemplas.com

Centro per le Applicazioni della Televisione e delle Tecniche (Италия)

Centro per le Applicazioni Della Televisione e delle Tecniche е изследователски център в областта на информационните и комуникационни технологии към Римския университет. Центърът разполага с шест лаборатории – LUA (Достъпност и ползваемост), RFID Lab (Идентификация на радио честоти), Label (е-Обучение), Мултимедийна лаборатория (Маркетингови анализи на медийния пазар), CrimC Lab (Криминология), Logos (Електронно правителство). Изследователските дейности са фокусирани в няколко области на дигиталните технологии, като взаймодействащ дизан (Interaction Design), Увеличаваща се реалност и 3D платформи. 

Интернет страница: www.cattid.uniroma1.it

CIBC Artois Ternois (Франция)

CIBC притежава над 20-годишен опит в предоставянето на насоки за повишаване на заетостта, кариерно консултиране и консултиране по професионални образователни въпроси. В основата им стои оценката – оценка на уменията, анализ на работното място и оценка на проекти. CIBC разполага с широка европейска мрежа в областта на ръководството и ученето през целия живот.

Интернет страница: www.cibcarras.org

  

Evolaris next level GmbH (Австрия)

От момента на своето основаване през януари 2001г. Evolaris е водещ австрийски център в областта на разработването на прототипи за мобилни приложения, кореспондиращи си с други интерактивни и класически медии. 

Интернет страница: www.evolaris.net

   

Centro Italiano per l\'Apprendimento Permanente (Италия)

CIAPE  е непечеливш обучителен център, изследващ новаторски обучителни стратегии за индивиди и организации. Дейността на CIAPE  е свързана с премахването на политиките и други бариери, препятстващи ученето в организациите, с идентифицирането и разпространяването на ефективни практики и предоставянето на различни услуги с добавена стойност. 

Интернет страница: www.ciape.it

\"BDA

Българска агенция за развитие (България)

“Българска агенция за развитие” (БАР) е сдружение в обществена полза, основано в София, България. Сдружението е създадено с цел да допринесе за регионалното развитие, както и да насърчи демократичните и интеграционни процеси в обществото.За постигането на целите си, БАР съсредоточава своята дейност в области, релевантни към настоящите политики на Европейският съюз.

Интернет страница: www.bg-da.eu