Дейности

За осъществяване на своята мисия, сдружението извършва изследователска, консултантска, образователна и информационна дейност, организира публични прояви, предоставя техническа и оперативна помощ и др.